udržitelnost

Záleží nám na tom, abychom zpracovávali dřevo ze zdrojů, které zodpovědným hospodařením v lesích pomáhají udržet životní prostředí pro další generace alespoň v takových podmínkách, jaké máme dnes. Proto nakupujeme certifikovanou surovinu a co možná nejvíce z lokálních zdrojů, abychom při zásobování snižovali naši uhlíkovou stopu.

Uvědoměle přistupujeme i k nakládání s vodou, bez které se výroba neobejde. Po postřiku kulatiny ji zachytáváme a vracíme zpět do výrobního procesu.

Na zhotovení tvarové překližky používáme vždy materiál o co nejvhodnější délce a šířce tak, aby se předešlo plýtvání při následném opracování. Odpad biomasy, který při produkci přeci jen vzniká, využíváme k vytápění vlastních výrobních prostor.